Klasyfikacja EUROP

Klasyfikacja półtusz wieprzowych według SEUROP.
Klasyfikacja półtusz wieprzowych według SEUROP.
Tusze wieprzowe gotowe do przeprowadzenia klasyfikacji.
Tusze wieprzowe gotowe do przeprowadzenia klasyfikacji.
EUROP jest to system klasyfikacji i i oceny poubojowej tusz wołowych i wieprzowych. W przypadku trzody chlewnej oznacza to klasyfikcję w zależności od zawartości mięsa w tuszy.

Początki wprowadzania tego systemu sięgają 1993r, nacisk wywierali głównie hodowcy i producenci trzody chlewnej, gdyż możliwe było wyróżnianie surowca lepszej jakości. Doprowadziło to do rozpowszechniania nowych, bardziej mięsnych ras świń i zmiany systemu żywienia oraz chowu. Tym sposobem otrzymano na przełomie 10-ciu lat otzymano świnie o większej mięśności, od 42% w 1992 aż do 52% w 2002 roku.

Upowszechnienie klasyfikacji EUROP nastąpiło w 1996 roku kiedy to Minister Rolnictwa wprowadził obowiązek stosowania normy PN-A-82001/A1. Jednak ciągle w opracuwaniu są modyfikacje tego systemu aby w pełni dostosować go do standartów Unii Europejskiej.

System klasyfikacji tusz wieprzowych EUROP opiera się na kryteriach obiektywnych, zawartości mięsa chudego w tuszy. Wyróżnia się 6 klas, przy czym klasa S jest stworzona tylko na życzenie kraju członkowskiego, który zamawia półtusze. Klasyfikacja EUROP jest stosowana obowiązkowo w rzeźniach, w których liczba ubojów przekracza 200 sztuk tygodniowo.

Zawartość mięsa w tuszy % Klasa
60 lub więcej S
55 lub więcej, ale mniej niż 60E
50 lub więcej, ale mniej niż 55 U
45 lub więcej, ale mniej niż 50 R
40 lub więcej, ale mniej niż 45 O
poniżej 40 P
Drugim kryterium jest grubośc słoniny.
Grubość słoniny Klasa
do 12mm E
13- 17mm U
18- 22mm R
23- 27mm O
powyżej 27mm P
Klasy handlowe w Polsce wprowadzono dla tusz w przedziale wagowym 60- 120kg. Ważenia i oceny mięsności tusz wieprzowych należy dokonanać najpóźniej 45 minut po uboju, przy użyciu choirometru. Oceny mięsności może dokonywać tylko wyspecjalizowany, posiadający odpowiedni certyfikat rzeczoznawca.

Masę ciepłej tuszy określa się dla sztuk wykrwawionych, wytrzewionych, całych lub podzielonych, bez języka, szczeciny, racic, narządów rodnych, sadła, nerek i przepony. Masę tę określa się do 45 minut po uboju, jeżeli czas ten przekroczono to dolicza się 0,1 punktu procentowego masy za każde rozpoczęte 15 minut.

Tusze po ocenie znakuje się literą oznaczającą klasę o wysokości nie mniejszej niż 2cm, na srórze tylnej golonki lub szynki. Dokonuje się tego za pomocą znakownicy lub stempla z użyciem nietoksycznego, niezmywalnego i odpornego na działanie temperatury tuszu dopuszczonego do znakowania surowców mięsnych. Dopuszcza się stosowanie odpowiednich etykiet luz też oznaczenie liczbą odpowiadającą % zawartości mięsa.