MPC- Masa Poubojowa Ciepła

Masa poubojowa ciepła( MPC) określa masę tuszy zwierzęcia po uboju i wstępnej obróbce, czyli: wykrwawieniu i wytrzewieniu, całej albo podzielonej wzdłuż linii środkowej na półtusze, po usunięciu języka, szczeciny, racic, narządów rodnych, sadła, nerek i przepony. Procentową zawartość mięsa w tuszy ciepłej określa się za pomocą choirometru, w czasie 45 minut od momentu kłucia, na podstawie wyników szacowania masy mięśni poprzecznie prążkowanych wyrażonych w procentach masy tej tuszy.

Masę tuszy ciepłej określa się w rzeźni, po uboju w czasie nieprzekraczającym 45 minut od momentu kłucia. W przypadku kiedy nie określi się masy tuszy w czasie do 45 minut konieczne jest doliczenie 0,1 punktu procentowego za każde rozpoczęte 15 minut.