Wady mięsa

Wady mięsa- jest to odchylenie od normalnego procesu zmian poubojowych mięsa( zmiany nietypowe). Powoduja one obniżenie jako¶ci konsumpcyjnej oraz przetwórczej mięsa wieprzowego. Takie anormalne zmiany prowadz± do dużych strat ekonomicznych w zakładach przetwórczych, jak i dla hodowców.

Podział tuszy wieprzowej na elementy. ¬ródło: ZM Kazimierowicz.
Podział tuszy wieprzowej na elementy. ¬ródło: ZM Kazimierowicz.