Słownik pojęć:

  Regulamin serwisu CenySkupu.pl

   Postanowienia ogóne regulaminu:
  1. Serwis www.cenyskupu.pl powstał dla celów informacyjnych.
  2. Wszystkie informacje zawarte w serwisie powstały na potrzeby serwisu cenyskupu.pl
  3. Strona ma charakter typowo informacyjny i w żaden sposób nie stanowi ona oferty handlowej, usługowej.
  4. Zawarte tu informacje mog± być wykorzystywane do dowolnych celów pod warunkiem, że nie naraszuj± one obowi±zuj±cego prawa.
  5. Zawarte tu informacje nie stanowi± danych mog±cych być podstaw± do rozstrzygania wszelkich sporów b±dĽ roszczeń.
  6. Mamy nadzieję jednak, że każdy użytkownik który tu trafił znajdzie interesuj±ce go informacje.
  7. Kopiowania, powielanie w części lub całości tekstów zawartych na stronie jest zakazane.
  Pozdrawiamy zespół www.cenyskupu.pl