Typ m±ki

Typ m±ki okre¶la się na podstawie ilo¶ci pozostało¶ci popiołu po spaleniu 100 kilogramów m±ki. Popiół w m±ce to nic innego jak całkowicie spopielone składniki organiczne. Proces spalania musi odbywać się w warunkach labolatoryjnych, w odpowiedniej temperaturze.

Okre¶lenie typ m±ki 500 oznacza, że na 100kg m±ki po spaleniu pozostaje 500 gramów popiołu, czyli 0,50% substancji mineralnych. Je¶li typ m±ki będzie miał nisk± warto¶ć na przykład 450 m±ka będzie biała. Im typ m±ki jest wyższy, tym m±ka staje się ciemniejsza. Ciemniejszy kolor pochodzi z otr±b, czyli okrywy owocowo- nasiennej, najbardziej warto¶ciowej dla naszego zdrowia czę¶ci ziarna.
¬ródło: PoradynaZdrowie
¬ródło: PoradynaZdrowie