MPS- Masa Poubojowa Schłodzona

Masa poubojowa schłodzona( MPS) jest to masa tuszy zwierzęcia po uboju po czasie 24-godzinnego schłodzenia. Waga poubojowa schłodzona jest zazwyczaj o 1-2 kg mniejsza niż waga poubojowa ciepła na skutek wyparowania części wody. Masę tuszy schłodzonej określa się odjęcie 2% od masy tuszy poubojowej ciepłej.