Klasa O według EUROP

Klasa O jest dostateczn± klas± wieprzowiny według klasyfikacji SEUROP. Tusze klasy O posiadaj± od 45- 40% mięsa oraz maj± warstwę słoniny sięgaj±c± 23- 27mm. Jest to klasa, z której mięso w znacznej mierze przeznaczone jest do przetwórstwa.