Bielmo

Bielmo stanowi największą część ziarna. Jest magazynem substancji zapasowych, z których podczas kiełkowania korzysta nowa roślina. W czasie przemiału ziarna stanowi główny składnik mąki. W bielmie wyróżnia się warstwę komórek aleuronowych i bielmo środkowe.

To właśnie z bielma ziaren kukurydzy powstaje popcorn. Źródło: Focus
To właśnie z bielma ziaren kukurydzy powstaje popcorn. Źródło: Focus
Warstwa komórek aleuronowych- warstwa ta przechodzi do otrąb, jest niezwykle wartościowa pod względem odżywczym. Zbudowana jest z 1 warstwy komórek (jęczmień 2-4 warstwy). W pobliżu zarodka komórki te są mniejsze i bardziej płaskie. Na wysokości tarczki warstwa komórek aleuronowych zanika. W jej komórkach znajduje się ciemno zabarwiona ziarnista substancja zawierająca białka, tłuszcze sole mineralne, witaminy i enzymy.

Komórki tej warstwy nie zawierają białek glutenowych. Rola fizjologiczna warstwy aleuronowej to dostarczanie substancji odżywczych zarodkowi w czasie kiełkowania a także stanowi źródło niezbędnych enzymów. Warstwa komórek aleuronowych jest ściśle związana z okrywą nasienną i podczas przemiału przechodzi do otrąb.

Bielmo środkowe- zbudowane jest z dużych wielkościennych komórek, które zawierają duże ilości skrobi i białek. Bielmo środkowe spełnia funkcję tkanki zapasowej ziarna. U zbóż istnieją różnice pod względem kształtu i wielkości ziaren skrobi.