Zarodek

Zarodek to najważniejsza fizjologicznie część ziarna, mieści się w dolnej części grzbietowej strony ziarna. W ziarnie pszenicy jest on dość mozno wrośnięty w bielmo, w przypadku żyta jest stosunkowo wystający. Zarodek jest bogaty w substancje odżywcze: tłuszcze, cukry, białka, witaminy oraz enzymy. Zarodek zbudowany jest z cienkościennych wielokątnych komórek wypełnionych drobnoziarnistą plazmą o dużym jądrze.

Zarodek składa się z:
  • tarczki- która stanowi przedłużony liścień, bierze udział w przewodzeniu składników pokarmowych z bielma do rozwijającego się zarodka.

  • łodyżki zarodkowej- jest ona zrośnieta z tarczką. Jej górna część zakończona jest pączkiem, natomiast dolna korzonkiem zarodkowym.

  • korzonka- od strony zewnętrznej jest on otoczony pochwą korzeniową, która pęka podczas kiełkowania.


  • Zarodki pszenne są powszechne w sprzedaży. Stanowią naturalne źródło witamin oraz błonnik.
Źródło: niampl
    Zarodki pszenne są powszechne w sprzedaży. Stanowią naturalne źródło witamin oraz błonnik. Źródło: niampl