Notowania cen prosiąt uzyskanych w transakcjach targowiskowych w poszczególnych województwach 2013 roku

Podane wartości dotyczą ostatniego tygodnia badanego roku, tj. do .
Ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych (wartości średnie dla Całej Polski) z dnia: .
Notowanie dotyczyCenaPodażPopytWsk. warunków atmosferycznych
MaksymalnaMinimalnaŚrednia
Prosięta o wadze ok. 20kg0 zł/szt0 zł/szt0 zł/szt0 sztuk0 sztuk0,00 *
* Wskaźnik warunków atmosferycznych charakteryzuje warunki atmosferyczne występujące na targowiskach w dniu prowadzenia badań.
    Może przyjmować następujące wartości:
  1. 1. Złe warunki pogodowe mające ujemny wpływ (znacznie utrudniające) przebieg handlu targowiskowego
  2. 2. Umiarkowane warunki pogodowe mające niewielki wpływ (dodatni bądź ujemny) na przebieg handlu targowiskowego ,
  3. 3. Dobre warunki pogodowe bez wpływu (bądź wpływ dodatni) na przebieg handlu targowiskowego.
Ceny prosiąt badano na targowiskach w następujących miejscowościach:
WojewództwoTargowisko
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu żywca wieprzowego z 1970 roku
Zobacz również archiwalne notowania cen skupu żywca wieprzowego z lat: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005