Średnie ceny sprzedaży prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych w poszczególnych województwach za okres od do

Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. .
Tabela notowań ceny prosiąt w transakcjach targowiskowych w poszczególnych województwach na dzień
WojewództwoTargowiskoCenaPodażPopytWsk. warunków atmosferycznych
Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Wskaźnik warunków atmosferycznych charakteryzuje warunki atmosferyczne występujące na targowiskach w dniu prowadzenia badań.

    Może przyjmować następujące wartości:
  1. 1. Złe warunki pogodowe mające ujemny wpływ (znacznie utrudniające) przebieg handlu targowiskowego
  2. 2. Umiarkowane warunki pogodowe mające niewielki wpływ (dodatni bądź ujemny) na przebieg handlu targowiskowego ,
  3. 3. Dobre warunki pogodowe bez wpływu (bądź wpływ dodatni) na przebieg handlu targowiskowego.
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu żywca wieprzowego z 1970 roku
Zobacz również archiwalne notowania cen skupu żywca wieprzowego z lat: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005